Detektivens notater

Spørsmål kapittel 2


Flerer person ser ut til å ha klassiske motiver for å ta livet av Greven.
Hvilket motiv har:
Svogeren:
_____________________________________________________________
Obersten:
_____________________________________________________________
Søsteren:
_____________________________________________________________
Presten:
_____________________________________________________________
Sjåføren:
_____________________________________________________________
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙